System Ffurfwaith Magnetig

System Ffurfwaith Magnetig

Magneteg Honsenyn ddarparwr atebion magnetig blaenllaw.Wedi'i gynllunio i chwyldroi'r diwydiant concrit rhag-gastiedig, mae'r system flaengar hon yn cyfuno effeithlonrwydd, gwydnwch a chyfleustra.Mae systemau ffurfwaith magnetig yn defnyddio magnetau concrit rhag-gastiedig o ansawdd uchel (a elwir hefyd ynmagnetau ffurf concrit rhag-gastiedig or mewnosod magnetau) i ddal ffurflenni concrit yn ddiogel yn eu lle wrth arllwys.Mae hyn yn dileu'r angen am systemau ffurfwaith traddodiadol fel sgriwiau neu hoelion, gan arbed amser gwerthfawr a lleihau costau llafur.Gyda'r system formwork magnetig oMagneteg Honsen, gosod yn gyflym ac yn hawdd.Mae magnetau'n glynu wrth wyneb y ffurfwaith, gan ddarparu gafael cryf a dibynadwy.Mae'r system yn sicrhau aliniad manwl gywir ar gyfer arllwys elfennau concrit yn berffaith bob tro.Mae systemau ffurfwaith magnetig nid yn unig yn cynyddu effeithlonrwydd a chywirdeb, ond hefyd yn cynyddu diogelwch safle adeiladu.Mae magnetau'n creu gafael cryf, gan atal unrhyw ddamweiniau neu anffawdau posibl oherwydd ffurfwaith llacio.Mae hyn yn darparu amgylchedd gwaith mwy diogel i weithwyr adeiladu, yn lleihau'r risg o anafiadau ac yn cynyddu cynhyrchiant cyffredinol.Systemau ffurfwaith magnetig oMagneteg Honsendarparu ateb dibynadwy ac effeithlon ar gyfer gosod ffurfwaith, gan symleiddio'r broses adeiladu a chynyddu cynhyrchiant.Gyda'i berfformiad uwch a'i nodweddion diogelwch gwell, disgwylir i'r system ddod yn ddewis cyntaf o gontractwyr a chwmnïau adeiladu ledled y byd.
 • Chamfer Hyblyg Urethane Magnetig

  Chamfer Hyblyg Urethane Magnetig

  Chamfer Hyblyg Urethane Magnetig

  Mae gan Hurethane Magnetig Chamfer Hyblyg magnetau neodymiwm adeiledig gyda grym sugno cryf, y gellir eu harsugno ar y gwely dur i greu ymylon beveled ar ddyfodiaid ac wynebau paneli wal concrit ac eitemau concrit bach.Gellir torri'r hyd yn rhydd yn ôl yr angen.Siamffer urethane hyblyg y gellir ei hailddefnyddio gyda magnetau annatod wedi'u cynllunio i greu ymyl beveled ar gylchedd peilonau concrit fel pyst lamp.Mae chamfer hyblyg urethane magnetig yn hawdd i'w ddefnyddio, yn gyflym ac yn gywir.Fe'i defnyddir yn eang mewn llinellau cynhyrchu waliau concrit a chynhyrchion concrit bach eraill.Mae Chamfers Hyblyg Urethane Magnetig yn darparu ffordd hawdd a chyflym i blu ymylon waliau concrit, gan greu gorffeniad llyfn.

 • Stribed Chamfer Rwber Magnetig Trionglog

  Stribed Chamfer Rwber Magnetig Trionglog

  Stribed Chamfer Rwber Magnetig Trionglog

  Mae gan Hurethane Magnetig Chamfer Hyblyg magnetau neodymiwm adeiledig gyda grym sugno cryf, y gellir eu harsugno ar y gwely dur i greu ymylon beveled ar ddyfodiaid ac wynebau paneli wal concrit ac eitemau concrit bach.Gellir torri'r hyd yn rhydd yn ôl yr angen.Siamffer urethane hyblyg y gellir ei hailddefnyddio gyda magnetau annatod wedi'u cynllunio i greu ymyl beveled ar gylchedd peilonau concrit fel pyst lamp.Mae chamfer hyblyg urethane magnetig yn hawdd i'w ddefnyddio, yn gyflym ac yn gywir.Fe'i defnyddir yn eang mewn llinellau cynhyrchu waliau concrit a chynhyrchion concrit bach eraill.Mae Chamfers Hyblyg Urethane Magnetig yn darparu ffordd hawdd a chyflym i blu ymylon waliau concrit, gan greu gorffeniad llyfn.

 • Formwork Precast Concrete Shuttering Magnet Adapter

  Formwork Precast Concrete Shuttering Magnet Adapter

  Formwork Precast Concrete Shuttering Magnet Adapter

  Wedi'i ddefnyddio gyda'n magnetau caeadu gyda'i gilydd, cryfder uchel, anhyblygedd da, gall dyluniad dannedd ymyl arbennig ymgysylltu'n agos â'r chuck magnetig, nid yw cyplu cryf, o dan weithred grym allanol yn cynhyrchu unrhyw fwlch, yn rhydd, yn gwneud ansawdd bwrdd wal concrit terfynol i cyflawni'r gorau posibl.

 • Angorau Pin Codi ar gyfer System Ffurfwaith Concrit Rhag-gastiedig

  Angorau Pin Codi ar gyfer System Ffurfwaith Concrit Rhag-gastiedig

  Angorau Pin Codi ar gyfer System Ffurfwaith Concrit Rhag-gastiedig

  Mae'r angor pin codi, a elwir hefyd yn asgwrn y ci, wedi'i fewnosod yn bennaf yn y wal goncrit wedi'i rhag-gastio ar gyfer codi'n hawdd.O'i gymharu â theclyn codi gwifrau dur traddodiadol, defnyddir angorau pin codi yn eang yn Ewrop, America ac Asia oherwydd eu heconomi, eu cyflymder, a'u harbedion costau llafur.

 • Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Rydym yn wneuthurwr proffesiynol o gydrannau magnetig ac mae gennym fanteision prosesu ategol a chynhyrchu ar raddfa fawr.Mae gennym offer profi proffesiynol ar gyfer sugno system concrid rhag-gastio magnetig i sicrhau bod pob cynnyrch yn bodloni'r gofynion ar gyfer sugno.Ar yr un pryd, rydym yn mynnu bod ein magnetau cneifio yn cael effaith cysgodi magnetig da pan fydd y switsh ar gau, a gellir tynnu'r blwch magnetig yn hawdd o'r platfform â llaw.

 • Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod

  Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod

  Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod
  Gyda datblygiad y diwydiant adeiladu, mae concrit wedi'i rag-gastio wedi'i ystyried yn genhedlaeth newydd o ddeunyddiau adeiladu.Mae'r dull adeiladu hwn wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn llawer o wledydd ledled y byd. Mae magnetau caeadu precast yn un o'r ategolion pwysicaf ar gyfer formworks concrit rhag-gastiedig.Gall drwsio'r rheiliau ochr wrth arllwys concrit i atal sment rhag llifo out.Precast magnetau yn addas ar gyfer strwythurau formwork amrywiol megis estyllod pren a estyllod dur.

  Honsen Magnetics yw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Magnetau Daear Prin Neodymium.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd

  Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd

  Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd
  Gyda datblygiad y diwydiant adeiladu, mae concrit wedi'i rag-gastio wedi'i ystyried yn genhedlaeth newydd o ddeunyddiau adeiladu.Mae'r dull adeiladu hwn wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn llawer o wledydd ledled y byd.Magnetau caead rhag-gastiedig yw un o'r ategolion pwysicaf ar gyfer gwaith ffurf concrit wedi'i rag-gastio.Gall drwsio'r rheiliau ochr wrth arllwys concrit i atal sment rhag llifo allan.Mae magnetau rhag-gastiedig yn addas ar gyfer strwythurau ffurfwaith amrywiol fel estyllod pren a estyllod dur.

  Honsen Magnetics yw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Magnetau Daear Prin Neodymium.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • 86 Blwch Trydan Magnet Gosod Magnet Mewnosodedig gyda Gorchudd Rwber

  86 Blwch Trydan Magnet Gosod Magnet Mewnosodedig gyda Gorchudd Rwber

  Blwch Trydan Mewnosod Magnet gydag Achos Rwber
  Mae magnetau mewnosod yn cael eu dylunio a'u datblygu ar gyfer gwahanol rannau mewnosodedig o goncrit rhag-gastiedig.Gan ddefnyddio magnetau mewnosod i drwsio'r rhannau mewnosodedig, mae'r magnetau'n diogelu'r rhannau rhag llithro a llithro.Mae ein cynnyrch yn wydn, yn arbed costau, yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn effeithlon.

  Trwy ddyluniad rhesymol o strwythur magnetig, gallwn wneud bron unrhyw siâp i osod gwahanol rannau mewnosodedig.

  Magneteg Honsenyw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Neodymium Rare Earth Magnets.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • Magnet Mewnosod Bushing Threaded ar gyfer Concrit Precast

  Magnet Mewnosod Bushing Threaded ar gyfer Concrit Precast

  Magnetau Trwsio Bushing Threaded Ferrule Mewnosod Magnet ar gyfer Precast Concrete
  Mae magnetau mewnosod yn cael eu dylunio a'u datblygu ar gyfer gwahanol rannau mewnosodedig o goncrit rhag-gastiedig.Gan ddefnyddio magnetau mewnosod i drwsio'r rhannau mewnosodedig, mae'r magnetau'n diogelu'r rhannau rhag llithro a llithro.Mae ein cynnyrch yn wydn, yn arbed costau, yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn effeithlon.

  Trwy ddyluniad rhesymol o strwythur magnetig, gallwn wneud bron unrhyw siâp i osod gwahanol rannau mewnosodedig.

  Magneteg Honsenyw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Neodymium Rare Earth Magnets.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • Embedded Mewnosod Soced Gosod Magnetau PVC Pipe Magnet

  Embedded Mewnosod Soced Gosod Magnetau PVC Pipe Magnet

  Magnetau mewnosod concrit rhag-gastiedig sefydlog
  Mae magnetau mewnosod yn cael eu dylunio a'u datblygu ar gyfer gwahanol rannau mewnosodedig o goncrit rhag-gastiedig.Gan ddefnyddio magnetau mewnosod i drwsio'r rhannau mewnosodedig, mae'r magnetau'n diogelu'r rhannau rhag llithro a llithro.Mae ein cynnyrch yn wydn, yn arbed costau, yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn effeithlon.

  Trwy ddyluniad rhesymol o strwythur magnetig, gallwn wneud bron unrhyw siâp i osod gwahanol rannau mewnosodedig.

  Magneteg Honsenyw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Neodymium Rare Earth Magnets.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • Siampwr Dur Magnetig

  Siampwr Dur Magnetig

  Siampwr Dur Magnetig

  Mae stribed chamfer dur magnetig wedi'i ddefnyddio yn y diwydiant concrit rhag-gastiedig ers sawl degawd.Gallant drin amodau gwaith eithafol ac fe'u defnyddir i gysylltu arwynebau dur.Fe'u cynlluniwyd i greu ymylon beveled ar gorneli paneli wal concrit yn ogystal â rhywfaint o estyllod.Mae dau siâp a ddefnyddir yn gyffredin: triongl a trapesoid.Mae stribedi magnetig ar gyfer concrit rhag-gastiedig yn un o'r ategolion mwyaf amlbwrpas a ddefnyddir yn y diwydiant concrit rhag-gastiedig.Maent yn dod mewn sawl maint gwahanol a gellir eu haddasu'n llawn i weddu i ofynion penodol gwneuthurwr.

 • System Caeadau Magnetig ar gyfer Ffurfwaith Concrit Precast

  System Caeadau Magnetig ar gyfer Ffurfwaith Concrit Precast

  System Caeadau Magnetig ar gyfer Ffurfwaith Concrit Precast

  Mae magnetau ffurfwaith yn fagnetau pwerus ac amlbwrpas a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu i ddal ffurfwaith yn ei le wrth arllwys a gosod concrit.Maent wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda ffurfwaith dur a gallant symleiddio'r broses gosod ffurfwaith yn fawr, gan eu bod yn dileu'r angen am ddrilio, weldio neu ddefnyddio sgriwiau i ddiogelu'r estyllod.Daw magnetau ffurfwaith mewn gwahanol siapiau a meintiau, megis sgwâr, hirsgwar a chylchol, a gellir eu haddasu i weddu i anghenion penodol y prosiect adeiladu.Maent wedi'u gwneud o fagnetau neodymiwm o ansawdd uchel ac wedi'u gorchuddio â deunydd gwydn sy'n gwrthsefyll cyrydiad a all wrthsefyll amodau amgylcheddol llym.