Magnetau Buchod

Magnetau Buchod

At Magneteg Honsen, rydym yn deall pwysigrwydd amgylchedd ffermio iach, cynhyrchiol.Dyna pam y gwnaethom ddatblygu ein cyflwr o'r radd flaenafmagnetau gwarthegi ddatrys yr heriau y mae ffermwyr yn eu hwynebu ym maes iechyd gwartheg.Einmagnetau buwchwedi'u cynllunio i wella treuliad ac atal cyflwr a elwir yn glefyd caledwedd, a all fod yn niweidiol i iechyd cyffredinol buchod.Rydym yn cyflogi technoleg magnetig uwch i sicrhau einmagnetau buwcho'r ansawdd a'r effeithiolrwydd uchaf.Wedi'u gwneud o elfennau daear prin pwerus, mae gan ein magnetau gryfder maes magnetig eithriadol i wrthsefyll trylwyredd system dreulio buwch.Einmagnetau buwchwedi'u dylunio'n ofalus gyda'r siâp a'r maint gorau posibl i helpu buchod i lyncu'n hawdd tra'n dileu unrhyw bosibilrwydd o anghysur.Mae ymylon llyfn a chrwn ein magnetau yn sicrhau taith ddi-dor trwy system dreulio'r fuwch, gan atal unrhyw rwystrau ar hyd y ffordd.Einmagnetau gwarthegnid yn unig yn helpu treuliad, ond hefyd yn arbed llawer o gost i ffermwyr.Trwy atal clefyd caledwedd sy'n digwydd pan fydd buchod yn llyncu gwrthrychau metel fel hoelion neu wifren yn ddamweiniol, mae ein magnetau buchod yn helpu i leihau costau milfeddygol a chynnal cynhyrchiant buches.Mae hyn yn caniatáu i'n cynnyrch nid yn unig fod o fudd i iechyd y gwartheg, ond hefyd i les economaidd y ffermwyr.YnMagneteg Honsen, rydym wedi ymrwymo i ddarparu atebion arloesol a dibynadwy i ffermwyr.Mae ein blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant magnetig wedi caniatáu inni ddatblygu magnetau gwartheg heb eu hail o ran ansawdd a pherfformiad.Drwy gyfuno technoleg flaengar â dealltwriaeth ddofn o anghenion ffermio, rydym yn chwyldroi bydmagnetau gwartheg.
 • Magnet Buchod Cost Isel ar gyfer UDA a Marchnad Awstralia

  Magnet Buchod Cost Isel ar gyfer UDA a Marchnad Awstralia

  Defnyddir magnetau buwch yn bennaf i atal clefyd caledwedd mewn buchod.

  Mae clefyd caledwedd yn cael ei achosi gan fuchod yn anfwriadol yn bwyta metel fel hoelion, styffylau a gwifren byrnu, ac yna mae'r metel yn setlo yn y reticwlwm.

  Gall y metel fygwth organau hanfodol y fuwch ac achosi llid a llid yn y stumog.

  Mae'r fuwch yn colli ei harchwaeth ac yn lleihau allbwn llaeth (buchod godro) neu ei gallu i fagu pwysau (stoc bwydo).

  Mae magnetau buwch yn helpu i atal afiechyd caledwedd trwy ddenu metel strae o blygiadau ac agennau'r rwmen a'r reticwlwm.

  Pan gaiff ei weinyddu'n iawn, bydd un magnet buwch yn para am oes y fuwch.