Gallu Ymchwil a Datblygu

Rydym yn gobeithio darparu ein cwsmeriaid y gefnogaeth gadarnhaol a blaengar a'r cynnyrch cystadleuol gyda rhagolygon datblygu ac arloesi, fel y byddem yn gwasanaethu'r farchnad bresennol yn well ac yn gwella ein mantais gystadleuol.Gobeithiwn hyrwyddo ein datblygiad a'n twf ein hunain trwy arloesi technolegol a chyflawni treiddiad newydd i'r farchnad.Yn ôl ein strategaeth datblygu ac arwain mewn magnetau parhaol a chynulliadau a chymwysiadau magnetig, rhaid i'r cwmni ddatblygu technolegau arloesol unigryw i ddiwallu anghenion heriol cwsmeriaid.

Er mwyn bodloni'r gofynion hyn, mae ein hadran Ymchwil a Datblygu, dan arweiniad y prif beiriannydd profiadol iawn, yn gwneud pob ymdrech i fanteisio ar yr adnoddau o brofiadau a sgiliau technegol sydd ar gael o fewn Honsen Magnetics, tra'n cynnal cysylltiad hirdymor â'n cwsmeriaid ac yn edrych i'r dyfodol. i ragweld cynnydd technolegol a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg.Mae gan bob prosiect dîm Ymchwil a Datblygu annibynnol i fonitro'r portffolio prosiect ymchwil parhaus ar lefelau lleol a byd-eang.

1
2
5
6
3
7
8