Magnetau Caeadau

Magnetau Caeadau

Magnetau Shuttering, a elwir hefyd ynSystem Caeadau Concrit Precast, yn cael eu defnyddio yn y diwydiant concrid rhag-gastiedig fel ffordd gyflym ac effeithlon o osod estyllod ar welyau castio dur.Mae'r magnetau hyn yn dileu'r angen am ddrilio, weldio neu sgriwio, a all arbed amser a chostau llafur wrth ddarparu datrysiad diogel a sefydlog.Nid yn unig y mae hyn yn cynyddu cynhyrchiant, ond mae hefyd yn sicrhau gorffeniad arwyneb llyfnach heb y tyllau neu'r amherffeithrwydd y mae gosodiadau traddodiadol yn ei achosi.Mae magnetau caeadu yn cysylltu'n hawdd â phaneli ffurfwaith dur ac maent yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau concrit rhag-gastiedig gan gynnwys waliau, trawstiau, colofnau a slabiau.Gyda gwiail tensiwn y gellir eu haddasu, gellir addasu'r magnetau hyn yn hawdd i ddarparu ar gyfer gwahanol drwch ffurfwaith, gan ddarparu ffit diogel, glyd bob tro.Mae diogelwch yn brif flaenoriaeth yn y diwydiant adeiladu ac mae ein magnetau caeadau yn datrys y broblem honno.Gyda'u mecanwaith rhyddhau cyflym, mae'r magnetau hyn yn caniatáu tynnu ffurfwaith hawdd a diogel, gan ddileu'r risg o anaf sy'n gysylltiedig â dulliau tynnu traddodiadol.Yn ogystal, mae dileu hoelion neu sgriwiau sy'n ymwthio allan yn lleihau'r tebygolrwydd o ddamweiniau posibl.Magneteg Honsen' mae magnetau caeadu yn newidiwr gêm ar gyfer y diwydiant adeiladu.Mae ei gryfder eithriadol, ei amlochredd a'i nodweddion diogelwch yn darparu dewis amgen gwell i ddulliau cau ffurfwaith traddodiadol.
 • Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Caeadau Magnet Precast Concrete Magnet

  Rydym yn wneuthurwr proffesiynol o gydrannau magnetig ac mae gennym fanteision prosesu ategol a chynhyrchu ar raddfa fawr.Mae gennym offer profi proffesiynol ar gyfer sugno system concrid rhag-gastio magnetig i sicrhau bod pob cynnyrch yn bodloni'r gofynion ar gyfer sugno.Ar yr un pryd, rydym yn mynnu bod ein magnetau cneifio yn cael effaith cysgodi magnetig da pan fydd y switsh ar gau, a gellir tynnu'r blwch magnetig yn hawdd o'r platfform â llaw.

 • Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod

  Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod

  Magnetau Concrit Precast ar gyfer Adeiladau Parod
  Gyda datblygiad y diwydiant adeiladu, mae concrit wedi'i rag-gastio wedi'i ystyried yn genhedlaeth newydd o ddeunyddiau adeiladu.Mae'r dull adeiladu hwn wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn llawer o wledydd ledled y byd. Mae magnetau caeadu precast yn un o'r ategolion pwysicaf ar gyfer formworks concrit rhag-gastiedig.Gall drwsio'r rheiliau ochr wrth arllwys concrit i atal sment rhag llifo out.Precast magnetau yn addas ar gyfer strwythurau formwork amrywiol megis estyllod pren a estyllod dur.

  Honsen Magnetics yw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Magnetau Daear Prin Neodymium.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.

 • Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd

  Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd

  Magnet Caeadau Concrit wedi'i Rhag-gastio ar gyfer Ffurfwaith Slab Modiwlaidd
  Gyda datblygiad y diwydiant adeiladu, mae concrit wedi'i rag-gastio wedi'i ystyried yn genhedlaeth newydd o ddeunyddiau adeiladu.Mae'r dull adeiladu hwn wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn llawer o wledydd ledled y byd.Magnetau caead rhag-gastiedig yw un o'r ategolion pwysicaf ar gyfer gwaith ffurf concrit wedi'i rag-gastio.Gall drwsio'r rheiliau ochr wrth arllwys concrit i atal sment rhag llifo allan.Mae magnetau rhag-gastiedig yn addas ar gyfer strwythurau ffurfwaith amrywiol fel estyllod pren a estyllod dur.

  Honsen Magnetics yw eich Ffynhonnell Magnet ar gyfer Magnetau Daear Prin Neodymium.Edrychwch ar ein casgliad llawnyma.