Cyplyddion Magnetig

Cyplyddion Magnetig

Cyplyddion Magnetigyn fath o gyplu sy'n defnyddio grym magnetig i drosglwyddo torque a phŵer rhwng dwy siafft cylchdroi.Mae'r cyplyddion hyn yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn cymwysiadau lle nad yw cysylltiad mecanyddol yn ymarferol oherwydd cyfyngiadau gofod, risgiau halogi, neu ffactorau eraill.Cyplyddion Magnetig oMagneteg Honsencynnig cryfder magnetig uwch a thrawsyriant trorym manwl gywir, gan eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn amrywiol gymwysiadau megis pympiau, cymysgwyr a chynhyrfwyr.Mae ein Cyplyddion Magnetig wedi'u hadeiladu o ddeunyddiau magnetig uwch ar gyfer perfformiad uwch a gwydnwch heb ei ail.Trwy ddileu cyswllt corfforol rhwng yr elfennau gyrru a gyrru, mae ein cyplyddion yn galluogi trosglwyddiad pŵer di-dor tra'n sicrhau cyn lleied o ffrithiant a thraul.Mae'r dechnoleg arloesol hon nid yn unig yn effeithlon, ond hefyd yn ymestyn oes gyffredinol yr offer, gan leihau costau cynnal a chadw a chynyddu cynhyrchiant.YnMagneteg Honsen, rydym yn deall pwysigrwydd diogelwch mewn cymwysiadau diwydiannol.Dyna pam mae ein cyplyddion magnetig wedi'u cynllunio i fod yn hynod fanwl gywir a chydymffurfio â safonau diogelwch rhyngwladol.Mae ein cyplyddion yn cynnwys trosglwyddiad pŵer digyswllt, gan ddileu'r risg o ollyngiadau a halogiad, gan eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn amgylcheddau garw megis prosesu cemegol, gweithgynhyrchu fferyllol a chynhyrchu bwyd.Mae ein cyplyddion magnetig yn hynod addasadwy i ddiwallu anghenion unigryw pob cais.P'un a oes angen cyplyddion trorym isel arnoch ar gyfer peiriannau bach neu gyplyddion torque uchel ar gyfer offer trwm, mae gennym yr ateb perffaith i chi.Bydd ein tîm o beirianwyr medrus yn gweithio'n agos gyda chi i ddylunio a darparu cyplyddion arfer i optimeiddio perfformiad ac effeithlonrwydd eich system.
 • Polyn Tymheredd Uchel Resistance Magnet Pump Magnet Cyplydd

  Polyn Tymheredd Uchel Resistance Magnet Pump Magnet Cyplydd

  Mae cyplyddion magnetig yn cael eu defnyddio mewn pympiau gyriant magnetig di-sêl, di-ollyngiad a ddefnyddir i drin hylifau anweddol, fflamadwy, cyrydol, sgraffiniol, gwenwynig neu arogli budr.Mae'r modrwyau magnet mewnol ac allanol wedi'u gosod â magnetau parhaol, wedi'u selio'n hermetig o'r hylifau, mewn trefniant amlbôl.

 • Cyplyddion Magnetig Parhaol ar gyfer Pwmp Gyriant a chymysgwyr magnetig

  Cyplyddion Magnetig Parhaol ar gyfer Pwmp Gyriant a chymysgwyr magnetig

  Cyplyddion di-gyswllt yw cyplyddion magnetig sy'n defnyddio maes magnetig i drosglwyddo trorym, grym neu symudiad o un aelod cylchdroi i un arall.Mae'r trosglwyddiad yn digwydd trwy rwystr cyfyngiant anmagnetig heb unrhyw gysylltiad corfforol.Mae'r cyplyddion yn barau gwrthwynebol o ddisgiau neu rotorau sydd wedi'u hymgorffori â magnetau.

 • Cynulliadau Modur Magnetig gyda Magnetau Parhaol

  Cynulliadau Modur Magnetig gyda Magnetau Parhaol

  Yn gyffredinol, gellir dosbarthu modur magnet parhaol yn fodur cerrynt eiledol magnet parhaol (PMAC) a modur cerrynt uniongyrchol magnet parhaol (PMDC) yn ôl y ffurf gyfredol.Gellir rhannu modur PMDC a modur PMAC ymhellach i fodur brwsh / di-frws a modur asyncronig / cydamserol, yn y drefn honno.Gall cyffro magnet parhaol leihau'r defnydd o bŵer yn sylweddol a chryfhau perfformiad rhedeg y modur.