Arolygiadau Magnet

Mae archwiliad magnet yn sicrhau ansawdd y cynhyrchion gorffenedig.Rhaid i weithrediad a pherfformiad y magnet fod yn gywir i sicrhau ansawdd y cynnyrch terfynol.

Mewn egwyddor, mae'r magnet parhaol yn cynnal ei gryfder trwy gydol ei oes gwasanaeth.Fodd bynnag, mae yna nifer o resymau a all arwain at ostyngiad parhaol mewn grym magnetig:

- Gwres:mae'r sensitifrwydd thermol yn amrywio yn ôl màs y magnet;Mae rhai mathau o magnetau neodymium yn dechrau colli cryfder ar dymheredd uwch na 60 ° C. Ar ôl cyrraedd tymheredd Curie, mae cryfder y maes magnetig yn gostwng i sero.Mae'r tymheredd uchaf i sicrhau cryfder magnetig bob amser wedi'i restru ym manylebau cynnyrch ein system magnetig.Magned ferrite yw'r unig ddeunydd sydd hefyd yn gwanhau ar dymheredd isel (islaw 40 ° C).
-Effaith:gall llwyth effaith newid strwythur a chyfeiriad "sbin" magnetig.
-Cysylltiad â maes magnetig allanol.
-Crydu:gall cyrydiad ddigwydd os yw'r magnet (cotio) wedi'i ddifrodi neu os yw'r magnet yn agored yn uniongyrchol i aer llaith.Felly, mae magnetau fel arfer wedi'u hadeiladu i mewn a / neu eu hamddiffyn.

Pan gaiff ei orlwytho, bydd yr electromagnet yn gorboethi, a all arwain at gyrydiad coil.Mae hyn hefyd yn arwain at ostyngiad mewn grym magnetig.

Gyda'n profiad a'n gwybodaeth gyfoethog am fagnetau, byddwn yn dylunio gweithdrefnau prawf yn arbennig i benderfynu a yw'r magnetau'n gymwys ar y cyd â gweithrediad system magnetau'r cwsmer yn y broses gynnyrch neu weithgynhyrchu.

Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad ar gyfer archwiliad magnet: Ffôn.+ 86 135 6789 1907 neu e-bost:sales@honsenmagnetics.com

vad